Ceny

1 kilometr – 14 Kč

Orientační ceny:

Praha – Mladá Boleslav  - 1600 Kč
Praha – Brno – 4800 Kč
Praha – letiště V. Havla – 750 Kč

Přeprava hudebních skupin na koncerty a zpět:

Na území Prahy  - 1500 Kč
Mimo Prahu – 12 Kč/km

Dostavení vozu po Praze zdarma.
Mimo Prahu je počítána i cesta na místo vykládky a cesta zpět do Prahy.
Slevy pro filmové produkce, hudební skupiny a další stálé zákazníky.